Tips Menjadi Seorang Penjual Yang Sukses

Mengapa Saya Perlu Menjadi Seorang Penjual?
Cuba tanyakan pada orang sekitar anda, apakah ada yang mahu menjadi salesman? Jawabnya sebahagian (besar) akan bilang tidak. Memang sebahagian orang berpendapat bahawa mereka tidak mampu menjadi sales atau penjual. Tidak bakat, katanya. Benarkah demikian
Sebenarnya tidak dapat dielakkan bahawa anda perlu melakukan kerja sales ini setiap saat dalam jabatan apapun. Kita sering perlu "menjual" atau menawarkan idea kita agar diterima atasan dan bawahan. Kita perlu "menjual" atau memujuk orang di bahagian lain agar mau menerima cara kerja kita. Kita harus memberikan jawapan yang memuaskan setiap kali ada aduan daripada pelanggan. Tanpa disedari, kunci kejayaan anda sebagai pekerja dan pengusaha ditentukan oleh kemampuan "menjual" diri, produk, dan idea anda secara persuasif pada orang lain. Itu semua adalah sebahagian dari pekerjaan menjual. Kalau anda tidak mampu menguasai teknik menjual ini, anda akan dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Saya jamin, anda tidak akan berjaya dalam kerjaya dan perniagaan anda.

Modal utama seorang penjual bukan bakat, tetapi kemahuan. Menurut pengalaman, kemampuan boleh dipelajari dan secara semulajadi akan menjadi bakat kita. Bahkan salesman profesional masih perlu ditraining. Mengapa? Sebab kemampuan menjual harus dibangunkan dengan banyak latihan.Bagaimana Menjadi Penjual Yang Baik?

Pada dasarnya tugas utama seorang penjual di samping menjual barangan maka ia juga harus berusaha agar dapat membina citra perusahaan yang baik di mata para langganan atau calon langganan yang ia hadapi. Bagi syarikat-syarikat yang mengetahui dan menyedari pentingnya laihan-latihan guna mendapatkan penjual yang kreatif maka banyak program latihan dalam syarikat yang diperuntukkan penjual tetap dilaksanakan secara berkembang dan meluas. Misalnya: penjual-penjual tersebut diberi program pelajaran asas-asas pemasaran, teknik dan cara menjual, latihan kerampilan berkomunikasi dan lain-lain. Kerana pada dasarnya suatu syarikat yang baik bila mempunyai penjual haruslah penjual-penjual yang berpendidikan, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan juga terlatih. Jadi kejayaan seorang penjual tidak cukup kalau mereka hanya bermodalkan senyuman, beg dan kasut yang bersih dan berkilat.

Namun penjual yang baik hendaklah mereka yang mengetahui dan mampu untuk menganalisa apa yang diperlukan pelanggan pada saat ini, apa yang paling disukai maupun yang paling tidak disukai oleh kosumen, kualiti promosi, pemberian service yang paling tepat dalam menarik minat pelanggan agar mereka mahu membeli produk kita . Selain itu seorang penjual harus juga mengenal medan (wilayah) dengan teliti, dapat memanfaatkan dan menggunakan masa secara teliti, cekap serta tepat. Kerana waktu bagi penjual merupakan resource yang sangat penting sekali. Dan sudah barang tentu pula faktor keramahtamahan harus ada
kelayakan Penjual
Untuk lebih jelasnya lagi maka kita dapat membahagikan kategori penjual berdasarkan atas kualifikasinya berikut ini:
- Kategori 1: adalah penjual yang sopan, baik dan penurut
- Kategori 2: adalah penjual yang produktif dan yang mempunyai akal cerdik
- Kategori 3: adalah penjual yang produktif tanpa mempunyai akal cerdik


kemampuan Bertempur

Penjual kategori 1 biasanya cenderung untuk selalu tunduk dan taat dengan apa kata boss. Ia kurang mempunyai rasa bertempur yang tinggi dengan syarikat pesaing, sikapnya pasif dan kurang pandai membaca strategi musuh. Oleh sebab itu prestasi penjual biasanya juga termasuk sedang-sedang saja. Kerana penjual ini bersifat penurut jelas kalau ia tidak berani untuk berbuat / bertingkah yang macam-macam terhadap boss. Satu hal lagi penjual dalam kategori ini biasanya hanya lebih suka sebagai pengambil order saja.

Penjual yang tergolong ke dalam kategori 2 ini cenderung mempunyai kemampuan bertempur cukup tinggi, hal ini disebabkan penjual ini adalah seorang penjual yang kreatif. Boleh dikata ia mempunyai indra ke enam yang tajam dalam menganalisis kekuatan pasaran iaitu dengan jeli ia mengamati berapa besar jumlah
produk yang diperlukan pelanggan ataupun kritisnya dalam menilai berapa prosentasi market share yang telah dikuasai syarikatnya dan syarikat pesaingnya. Kerana penjual ini tergolong mempunyai produktiviti kerja cukup tinggi maka jangan heran kalau ia juga mempunyai banyak akal, cara ataupun taktik menyusup ke kubu lawan melalui proses liku-likunya yang memang sudah ia kuasai.

Kategori 3 adalah penjual yang juga tergolong produktif seperti halnya penjual kategori 2 tapi disini ia tidak melaksanakan akal bulusnya terutama untuk mengelabui bossnya. Beruntung sekali apabila syarikat yang pada hakikatnya mempunyai penjual seperti dalam kategori 3. Penjual yang rajin, produktif, jujur ​​(tidak
suka mengakali boss) merupakan penjual yang sesuai dan disukai banyak syarikat. Namun perlu diingat orang-orang seperti kriteria di atas dewasa ini sukar sekali diketemukan. Sebab sebagian besar waktu penjual adalah di luar pejabat jadi kita terkadang mengalami kesukaran untuk mengesan mereka secara langsung. Jadi semakin pandai layan diri membaca serta menyesuaikan diri dengan situasi makin baik kesan konsumen terhadapnya sehingga makin banyak barang atau jasa yang berjaya ia jual.

Bila kita hubungkan dengan ke tiga macam klasifikasi penjual dimuka maka apabila syarikat akan merekrut penjual janganlah teragak-agak untuk memilih penjual yang tergolong dalam kategori 2. Dengan mengingat sepanjang penjual tersebut tidak terlalu merugikan syarikat. Tapi yang paling menentukan adalah kemampuan si boss dalam memanajemen para penjual. Sehingga syarikat tidak terlalu bergantung pada satu penjual yang dianggap baik saja namun syarikat juga perlu melatih penjual yang lain agar dapat menjadi seorang penjual professional.

Dengan demikian penjual professional harus belajar merasakan perasaan orang lain. Bicarapun diusahakan agar jangan sampai menyinggung perasaan pelanggan. Kalau perlu kurangkan bercakap terlalu panjang lebar, apalagi bila ada pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembicaraan hendaklah dibuang. Bila memungkinkan boleh ditambah dengan gagasan -gagasan kita sendiri. Buatlah pelanggan terpikat dengan perbincangan dan idea-idea kita yang wajar, tidak berlebihan dan mengenai sasaran.
Beberapa Tips untuk Menjual

1. Menguasai benar-benar apa yang akan anda "jual"
Tidak kira sama ada anda mahu menjual barangan atau perkhidmatan atau idea atau mengajak kerjasama usahasama dll, anda akan lebih berjaya apabila anda mengetahui benar-benar apa yang anda sampaikan. Pelajarilah dan perispkan pengetahuan anda tentang apa ciri khas "produk" anda, apa manfaat utama untuk penggunanya, apa kelemahannya, apa kekuatannya, dan harga atau kosnya.

2. Penampilan
Keperibadian anda akan terpancar dari penampilan anda.

Wah, terlambat! aku janji
bertemu dengan pelanggan
satu jam yang lalu ...

Orang akan melihat penampilan fizikal terlebih dahulu, baru kemudian komunikasi anda. Sesuaikan penampilan anda dengan apa yang anda jual dan siapa pelanggan anda.

3. Kemahuan bergaul dengan orang.
Selepas penampilan anda diterima orang, mulakan bicara. Kembangkan kemahuan untuk bergaul dengan orang lain. Ketahui cara etika pergaulan. Kata kuncinya adalah ramah. Perlu keramahan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jangan lupa disiplin waktu dan tepatilah janji anda.

4. Bantu calon pembeli mengambil keputusan
Calon pembeli biasanya ragu-ragu. Yakinkan dia bahawa tawaran anda itu bagus dan tepat bagi dia. Kalau perlu buatkan perbandingan dengan produk sejenis. Setiap kali calon pembeli mengutarakan keberatan, hendaknya anda bersedia dengan jawapannya. Namun terlebih dahulu katakan "ya, tetapi .........." Jangan sekali-kali memaksa.

5. Manfaatkan peluang jualan dengan baik
Agar calon pembeli benar-benar membeli, maka anda harus awas dan jangan melepas peluang begitu mereka menampakkan tanda setuju. Jualan tidak sekaligus, tetapi langkah demi langkah akan membawa kepada kejayaan. Ikut dengan sabar, dan akan manfaatkan peluang begitu mereka nampak bersedia. Selepas jualan, anda berikan maklumat dan alamat jelas untuk follow up jika ada masalah di kemudian hari. Ada kemungkinan mereka akan membeli lagi lain kali. Menetapkan Komunikasi Marketing
Untuk meraih kejayaan, anda perlu strategi yang dapat merumuskan keperluan-keperluan anda secara strategik. Caranya dengan mengeksplorasikan seluruh barisan marketing komunikasi dan nikmati peluang mendapatkan pendapatan keseluruhan. Ada beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk memudahkan mengurus marketing komunikasi ini, iaitu:

1. Cari bagaimana caranya mencipta persepsi dari tujuan utama produk tersebut. Sebuah produk yang tentunya mempunyai tujuan utama yang dimaksudkan bagi konsumen, ciptakanlah persepsi tujuan tersebut agar proses marketing menjadi lebih mudah.

2. identifikasikan segmen pasaran yang paling menguntungkan untuk mencapai sasaran. Segmentasi pasaran adalah penting dalam tujuan jualan produk. Untuk mengenal pasti, anda boleh mempelajari pola tingkah laku pasaran. Dari sana akan terdapat pelbagai ciri-ciri yang boleh menentukan langkah marketing selanjutnya.

3.Optimalkan nilai hubungan antar pelanggan yang menjadi daerah marketing komunikasi anda. Hubungan dengan para pelanggan adalah langkah baik untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan produk tersebut juga untuk memudahkan proses penjualan.

4. Bangun strategi tingkat pendapatan yang sekaligus menghasilkan suport pengurusan. Strategi adalah sesuatu yang wajib dimiliki, strategi ini bertujuan sebagai panduan dalam menentukan langkah praktikal.

5. identifikasikan teknologi media baru untuk mengintegrasikan komunikasi.

6. Tingkatkan hubungan baik dengan media dengan menyelaras
startegi advertising dan strategi public relation. Media massa adalah
chanel paling efektif dalam proses marketing.

Codot Tanah